ถามแพทย์

  • เหงื่อออก เป็นประจำเดือน ปวดท้อง ปวดหัว เวียนหัว หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน เป็นเพราะอะไร

  • อาการ เหงื่อออกทั่วร่างกาย เป็นประจำเดือน ปวดท้อง ปวดหัว เวียนหัว หน้ามืด คื้นไส่ จะอาเจียน เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ และมีวิธีรักษายังไงครับ แฟนผมผึ้งเป้นวันนี้ครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อ ปั้น แล้วไง,

                          หากกำลังมีประจำเดือนอยู่ โดยที่ประจำเดือนมาในช่วงวันที่ที่ควรจะมา อาการต่างๆ ที่เป็นอยู่ คือ มีเหงื่อออก ปวดท้อง ปวดหัว เวียนหัว หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในช่วงก่อนมีประจำเดือนและในขณะที่มีประจำเดือนในช่วง 1-2 วันแรกได้ แต่หากเป็นประจำเดือนมาหลายวันแล้ว แล้วเพิ่งมามีอาการ อาจไม่ใช่อาการขณะมีประจำเดือน แต่อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบติดเชื้อ ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น

                            แต่หากมีอาการขาดประจำเดือนมาก่อน หรือประจำเดือนไม่ได้มาในช่วงวันที่ที่ควรจะมา เลือดดังกล่าวอาจไม่ใช่ประจำเดือน เช่น เป็นเลือดจากการแท้ง หรือท้องนอกมดลูก เป็นต้น

                            ดังนั้น หากประจำเดือนมาผิดปกติจากวันที่กำหนด แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจพบ ก็ควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็ว แต่หากตรวจไม่พบ หรือประจำเดือนมาตรงวันปกติดี ก็ให้ดูแลรักษาตามอาการ ได้แก่ การจิบน้ำเปล่าบ่อยๆ ทานอาหารอ่อนๆ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ทานยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล เป็นต้น ทานยาแก้อาเจียน เช่น เมโทโคลพราไมด์ เป็นต้น หากอาการไม่ดีขึ้น ปวดท้องมากขึ้น หรือมีไข้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ