ถามแพทย์

 • หูได้ยินข้างเดียว อีกข้างไม่ได้ยิน เป็นอะไร

 •  Noot
  สมาชิก
  หูได้ยินข้างเดียวค่ะ อีกข้างไม่ได้ยิน ไม่ทราบว่าเป็นอะไรคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Noot,

                        หากอาการที่หูไม่ได้ยิน หรือการได้ยินลดลง อยู่ๆเกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาไม่นาน เรียกว่าเกิดหูดับฉับพลัน ซึ่งสาเหตุจะแบ่งออกเป็น

                        1. จากการติดเชื้อบางชนิด ซึ่งมีผลกระทบต่อประสาทหูได้ เช่น โรคคางทูม หัดเยอรมัน โรคไข้หวัดใหสายพันธ์ุ B (ผุ้ป่วยอาจมีหูดับหลังจากเป็นไข้หวัดใหญ่ภายใน 1 เดือน) หรือจากติดเชื้อ HIV 

                       2. ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดต่างๆ ซึ่งทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีบริเวณหูชั้นใน และทำให้เกิดอาการหูดับตาม เช่น ในผู้ที่เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การถูกกดนวดบริเวณลำคอ รวมถึงผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดด้วย

                       3. จากโรคของหูชั้นในพิการ เช่น การถูกกระแทกบริเวณหูแรงๆ ถูกแรงระเบิด หรือเสียงที่ดังรุนแรง หรือการไอ จามแรงๆ ซึ่งจะไปทำให้หูชั้นในส่วนลาบิลินทีน (Labyrinthine) แตกหรือฉีกขาด จึงเป็นสาเหตุให้เกิดหูดับเฉียบพลันได้

                      นอกจากนี้ อาจเกิดจากโดนงูพิษกัด ซึ่งพิษที่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้หูดับได้

                     แต่หากอาการหูได้ยอนเสียงลดลงเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ฟังเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน อายุที่เพิ่มมากขึ้น มีเนื้องอกเกิดขึ้นภายในประสาทที่เชื่อมต่อหูกับสมอง มีโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease) มีโรคทางประสาท เช่น โรคปลอกประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis) ) การใช้ยารักษาที่มีพิษต่อประสาทหูเป็นเวลานาน เช่น Aminoglycoside, Salicylate, Quinine) เป็นต้น

                    แนะนำให้ไปพบแพทย์เพฉพาะทางด้านหู-คอ-จมูก เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจสมรรถภาพการได้ยิน รวมถึงตรวจเพิ่มเติมอื่นๆค่ะ