ถามแพทย์

 • หินปูนในหูหลุด,เวียนหัว

 •  asinn
  สมาชิก
  ไปพบแพทย์เพื่อทำการเอาหินปูนกลับเข้าไปแล้ว อาการบ้านหมุนไม่มีแล้ว แต่ยังรู้สึกเวียนหัว การทรงตัวยังคงรู้สึกโคลงเคลงเหมือนอยู่บทเรือเล็กน้อย เวลาเปลี่ยนท่านอนก็ยังรู้สึกไม่ปกติอยู่ เกิดจากอะไรหรอคะ อาการเวียนหัวจะหายไปตอนไหน
  asinn  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94