ถามแพทย์

 • หายจากโรคหนองในแล้ว มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำไหม

 •  Natural25
  สมาชิก
  สวัสดีครับ สืบเนื่องจากกระทู้เมื่อกี้ ผมไม่สามารถตอบกลับได้ หากรักษาหนองในและโรคอื่นๆหายขาดทั้งผมและแฟนแล้ว สามารถกลับมาเป็นหนองในและโรคอื่นๆได้อีกไหมครับ
  Natural25  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97