ถามแพทย์

  • หัวใจเต้นแรง บางครั้งเต้นเร็ว แสบตรง อกซ้าย

  •  Bancha Emoad
    สมาชิก
    รบกวนสอบถามครับ มีอาการหัวใจเต้นแรง และบางครั้งเต้นเร็ว เรอ แสบตรงอกซ้าย เคยเต้นเร็วจนหน้ามืดเข้าโรงพยาบาล แอดมิด คุณหมอให้นอนดูอาการและใส่เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24ชม. ผลตรวจออกมาปกติ แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาล กลับมายังมีอาการเหมือนเดิม เคยไปหาหมอแพทย์แผนจีน บอกว่าเป็นอาการที่กระเพาะอาหารย่อยยาก เรยทำให้ดันขึ้นหัวใจเรยทำงานหนัก รบกวนสอบถามคุณหมอตามอาการข้างต้นครับ