ถามแพทย์

 • เป็นหัดเยอรมันตั้งแต่เด็ก ตั้งครรภ์จะมีการติดไปถึงเด็กในครรภ์ไหม

 •  Sun Sunny
  สมาชิก
  ถ้าตอนเด็กเล็กเคยเป็นหัดเยอรมันแล้ว พอเป็นผู้ใหญ่และตั้งครรภ์ส่วนมากมีโอกาสเป็นหัดเยอรมันและถ่ายทอดสู่เด็กในครรภ์หรือไม่คะ มีวิธีการเช็คหรือไม่ว่าเด็กในครรภ์ได้รับเชื้อหัดเยอรมันไปด้วย ขอบคุณค่ะ

   สวัสดีคะคุณSun Sunny 

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ ปรกติการฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน และรูเบลล่า จะทำให้มีภูมิคุ้มกันแล้วนะค่ะ 

  หรือ การที่เคยติดเชื้อมาก่อนก็มักจะมีภูมิคุ้มกันค่ะ

  ก่อนการตั้งครรภ์ ควรจะได้รับการตรวจเรื่องของภูมิคุ้มกันก่อนนะค่ะ ถ้าไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ และควรจะคุ้มกำเนิดอย่างน้อย สามเดือนก่อนนะค่ะ รอให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นก่อนค่ะ

  ถ้ามีเรื่องของการติดเชื้อหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กค่ะ สามารถเจาะน้ำคร่ำไปตรวจได้ค่ะ หรือ อาจจะทำอัลตราซาวด์ได้ค่ะ

  แต่ถ้าที่ดีที่สุดควรจะป้องกันจะดีที่สุดค่ะ

  หัดเยอรมัน

  หัดเยอรมันป้องกันได้