ถามแพทย์

 • หลังนิ้วมือแดงเหมือนไหม้แดด

 •  Frame3280
  สมาชิก

  หลังนิ้วมือผมแดงเหมือนไหม้ครับช่วงข้อนิ้วบนพึ่งสังเกตุเห็นเป็นมา3-4 วัน เวลาคันเกาแล้วจะกลายเป็นพองๆขึ้นมาพอแตกแล้วมีน้ำใสๆรู้สึกแสบครับ เหมือนเวลาโดนไฟลวก

  Frame3280  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3