ถามแพทย์

 • หลังกินยาคุมฉุกเฉิน 7วันมีเลือดออก ทำไมประจำเดือนยังไม่มา

 •  Jane Jane
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาล่าสุด 3มีนา มีอะไรกับแฟนวันที่14 ป้องกันด้วยการใส่ถุงเสร็จข้างนอก ดูแล้วถุงไม่รั่วไม่ฉีกขาด พอมาวันที่23 มีอะไรกับแฟนอีกไม่ได้ใส่ถุง แต่แฟนเสร็จข้างนอก ไม่ค่อยมั่นใจเลยกินยาคุมฉุกเฉินไป วันที่30 มีเลือดออกอยู่4วันเหมือนประจำเดือนแต่ก็มาไม่มาก(ไม่มั่นใจว่าเป็นประจำเดือน หรือเพราะยาคุมฉุกเฉิน) หลังจากวันที่23 มีอะไรกับแฟนใส่ถุงทุกครั้ง เช็คตลอดไม่รั่วไม่ขาด ชื้อที่ตรวจครรภ์ มาเทสขึ้น1ขีด แต่ประจำเดือนยังไม่มาตามรอบ อยากรู้ว่าเลือดที่ออกวันที่30 เป็นเพราะยาคุมฉุกเฉินหรือประจำเดือนมาเร็วหรอคะ แล้วถ้าไม่ใช่ประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่คะ
  Jane Jane  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jane Jane

  หลังการใช้ยาคุมแบบฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเพศในขนาดสูงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นั้น ถ้าได้ใช้ภายใน 72 ชั่วโมง โอกาสตั้งครรภ์ลดลงไปได้ 80-90%

  แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยเช่น เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดภายใน 1-2 สัปดาห์หลังใช้ยา และอาจทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นได้ประมาณ 1 สัปดาห์

  ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันค่ะ ชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ เลือดที่ออกมาหลังใช้ยาน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปก็อาจจะเป็นจากยาได้ แต่ควรยืนยันการตั้งครรภ์ในเวลาดังกล่าวไปร่วมด้วย

  Jane Jane  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jane Jane

  หลังการใช้ยาคุมแบบฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเพศในขนาดสูงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นั้น ถ้าได้ใช้ภายใน 72 ชั่วโมง โอกาสตั้งครรภ์ลดลงไปได้ 80-90%

  แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยเช่น เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดภายใน 1-2 สัปดาห์หลังใช้ยา และอาจทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นได้ประมาณ 1 สัปดาห์

  ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันค่ะ ชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ เลือดที่ออกมาหลังใช้ยาน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปก็อาจจะเป็นจากยาได้ แต่ควรยืนยันการตั้งครรภ์ในเวลาดังกล่าวไปร่วมด้วย

  Jane Jane  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jane Jane

   

  หลังการใช้ยาคุมแบบฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเพศในขนาดสูงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นั้น ถ้าได้ใช้ภายใน 72 ชั่วโมง โอกาสตั้งครรภ์ลดลงไปได้ 80-90%

   

  แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยเช่น เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดภายใน 1-2 สัปดาห์หลังใช้ยา และอาจทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นได้ประมาณ 1 สัปดาห์

   

  ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันค่ะ ชุดตรวจให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ เลือดที่ออกมาหลังใช้ยาน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปก็อาจจะเป็นจากยาได้ แต่ควรยืนยันการตั้งครรภ์ในเวลาดังกล่าวไปร่วมด้วย