ถามแพทย์

  • เชื้อไวรัสโครโรนา จะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆนานเท่าไหร่ เชื้อถึงจะตายหมด

  • อยากถามคุณหมอว่า เชื้อไวรัสโคโรน่าพวกนี้มันสามารถอยู่บนพื้นผิวได้นานเท่าไหร่เชื้อมันถึงจะตายหมดไปเองครับ สมมุติเช่นคนที่เป็นเชื้อ แล้วไปแล้วไอใส่บนพื้นผิวและบนพื้นผิวนั้นหน่ะเชื้อมันจะแบบหมดไปเอง ตายไปเองต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าถ้ามีใครไปจับพื้นผิวสัมผัสตรงนั้น มันจะมีโอกาสติดไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ ไม่รู้ ไม่ชี้

    ตัวเชื้อไวรัสโคโรน่า ข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้  ทราบว่าติดต่อโดยการแพร่กระจายที่เรียกว่า Droplet ซึ่งเป็นการติดต่อจากสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก เช่น เสมหะ น้ำมูก เป็นต้น ซึ่งติดต่อโดยการไอ จาม แล้วละอองจากสารคัดหลั่งมาแพร่สู่ผู้อื่นนะคะ

    แต่การศึกษาโดยละเอียดของเชื้อนี้ยังมีน้อย เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่นะคะ

    โดยทั่วไป หากเป็นเชื้อหวัด การที่มีเสมหะหรือน้ำมูกของคนไข้หวัด ปนเปื้อนมาที่สิ่งของต่างๆ เชื้อหวัดนี้จะมีโอกาสแพร่เชื้ออยู่ประมาณ 1วันค่ะ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อ สภาพอากาศ รวมถึงลักษณะพื้นผิวที่ปนเปื้อนด้วยนะคะ