ถามแพทย์

  • กินยาคุมกำเนิดเพราะประจำเดือนมาไม่ปกติ ถ้าหยุดยาแล้ว ประจำเดือนจะกลับไปเป็นแบบเดิมไหม

  • หนูอยากจะสอบถามคุณหมอว่า หนูกินยาคุมมา 3 เดือนแล้ว อยากจะหยุดกิน จะทำให้ประจำเดือนมาปกติไหม แต่หนูไม่ได้มีอะไรกับแฟนนะคะ (สาเหตุที่หนูกินยาคุมเพราะว่าประจำเดือนมาไม่ปกติ แต่พอกินไปประจำเดือนมาปกติ แล้วอยากจะหยุดกินนี่ได้ไหมคะ)

     สวัสดีค่ะ คุณ วิชา พูลทรัพย์,

                          ประจำเดือนที่มาไม่ปกติ คือ มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่มากกว่า 35 วันหรือน้อยกว่า 21 วัน หรือมีประจำเดือนมานานเกิน 7 วันในแต่ละครั้ง หรือมีปริมาณประจำเดือนมากผิดปกติ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้น หากยังไม่ได้หากสาเหตุและรักษา เมื่อหยุดทานยาคุมกำเนิด ประจำเดือนก็อาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะ  

                         ดังนั้น หากหยุดทานยาคุมกำเนิดแล้ว และประจำเดือนยังคงมาไม่ปกติ แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้ถูกต้องค่ะ