ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 27 ช่วงที่ปลอดภัยคือวันที่ 20-27 ใช่ไหม

 •  Porrapat Tepwong
  สมาชิก
  แฟนผมมีประจำเดือนวันที่27 วันที่20-27คือวันปลอดภัยใช่มั้ยครับ
  Porrapat Tepwong  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Porrapat Tepwong

  การนับหน้า 7 หลัง 7 นั้น เป้าหมายก็คือไม่ให้โดนวันตกไข่ โดยปกติไข่จะตกประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือน ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนจะมา 7 วันหรือหน้า 7 และช่วง7 วันนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนจึงเป็นช่วงที่มีโอกาสไข่ตกน้อย

  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ทำการนับวันตกไข่เพื่อคุมกำเนิดเด็ดขาด เพราะเป็นวิธีที่มีโอกาสผิดพลาดได้สูงมากๆ ทั้งจากตัวบุคคลเองเช่นไข่ตกไม่สม่ำเสมออยู่แล้ว เลือดที่ออกมาไม่ใช่เลือดประจำเดือน ทำให้นับวันผิดพลาดไป

  แนะนำการใช้ถุงยางอนามัย ยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์จะดีที่สุดค่ะ