ถามแพทย์

 • หนูจะท้องมั้ยคะ

 •  เมทาวี
  สมาชิก
  หนูมีอะไรกับแฟนช่วงเมนส์หยุด3-4วันแล้วแตกในหนูจะท้องมั้ยคะ
  เมทาวี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Rapeepat Janwises

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดๆของเดือนนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่โอกาสมากน้อยต่างกัน หลังหมดประจำเดือนไปแล้ว 3-4 วันยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ แม้ปกติแล้วไข่จะตกประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือน แต่ไข่ตกนั้นคลาดเคลื่อนได้ในทุกรอบเดือนค่ะ

  ดังนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ ถ้าไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ในกรณีนี้อาจมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้ากินภายในช่วงเวลาดังกล่าว และกินครบและตรงเวลา จะช่วยลดโอกาสลงไปได้ 80-90% แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้วิธีนี้เป็นประจำ เพราะประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีการใช้ถุงยางอนามัยหรือยาคุมแบบแผง อีกทั้งมีผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติได้มากค่ะ