ถามแพทย์

  • ส่องกล้องกระเพา ะสามารถมองเห็นตับไหม

  • ส่องกล้องกระเพาะ สามารถมองเห็นอวัยวะส่วนของตับได้ไหมครับ ส่วนไดของตับได้บ้างครับ

    คุณ ปกรณ์

    ปกติการส่องกล้องกระเพาะ ที่เรียกว่า Gastroscope จะดูแค่ในกระเพาะอาหาร หลอดอาหารเป็นสำคัญ  และไปถึงลำไส้เล็กส่วนต้นได้ แต่ถ้าจะดูในตับคงไม่สามารถดูได้  คงดูได้แค่ปากทางของน้ำดีที่ไหลออก มาตรงลำไส้ส่วนต้น  ข้อบ่งชี้ในการตรวจนี้เพื่อการรักษาเลือดออกในกระเพาะ หาเชื้อ H pylori หาเนื้องอกในหลอดอาหารและกระเพาะที่ทำให้มีอาการกลืนลำบาก  อาการแผลในนกระเพาะ อาการของกรดไหลย้อน  

    การจะดูท่อน้ำดีในตับต้องใช้เครื่องมืออีกอย่างที่เรียกว่า Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, ERCP เพื่อหานิ่วและมะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี   แยกจาก gastroscopy ครับ