ถามแพทย์

 • ใช้สารเสพติดกัญชามา 4 ปี เลิกมาได้สองถึงสามอาทิตย์ จะยังตรวจเจอไหม

 •  Porch
  สมาชิก
  สูบกัญชามาประมาณสี่ปีแล้วเลิกมาประมาณสองถึงสามอาทิตย์ยังจะมีสารอยู่ไหมครับ
  Porch  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณPorch

  กัญชาคือสารเสพติดให้โทษชนิดหนึ่งที่สามารถออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง กดและหลอนระบบประสาท ทำให้มีอาการเคลิ้มสุขได้ชั่วคราว 

  โดยกัญชาจะสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้สั้นๆภายในไม่กี่ชั่วโมงก็จะถูกทำให้สลายไป แต่ยังสามารถตรวจจับผ่านทางปัสสาวะได้นานประมาณ 10-14 วันหลังการใช้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการอยู่ของกัญชาในร่างกายของแต่ละคน

  ดังนั้นหากผ่านมา 2-3 อาทิตย์แล้ว จริงๆไม่ควรจะตรวจพบสารกัญชาอีก แต่อย่างไรก็ตามหากสูบต่อเนื่องกันมานาน อาจมีกัญชาที่สะสมอยู่ในร่างกายในระดับสูงและยังตรวจเจอได้ หากมีปัญหาในการเลิกใช้สารเสพติด สามารถปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้อีกครั้ง