ถามแพทย์

  • สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าผ่านทางนี้ได้หารือไม่

  •  Pruck
    สมาชิก
    มีแผลถลอกที่หลังเกิดจากการขัดตัวอาบน้ำ สามารถเป็นช่องทางการติดเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ครับ อีกคำถามนะครับ การที่เชื้อพิษสุนัขบ้าจะสามารถเข้าสู่ บาดแผลได้ น้ำลายจะต้องออกจากสัตว์แล้วมาถึงเราทันทีใช่หรือไม่หลังจากเกิดแผล ถ้าหากทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง เชื้อโรคจะยังเข้าแผลได้หรือไม่ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ