ถามแพทย์

  • แท้งแล้ว ถ้าตรวจเลือดจะยังพบการตั้งครรภ์อยู่ไหม แล้วถ้าตรวจปัสสาวะต้องรอกี่สัปดาห์

  •  Anna
    สมาชิก
    แท้งแล้วถ้าตรวจเลือดจะยังพบการตั้งครรภ์อยู่ไหมคะ แล้วถ้าตรวจปัสสาวะต้องรอกี่สัปดาห์คะถึงจะตรวจได้

    สวัสดีค่ะ คุณ Anna,

                        หลังจากแท้ง ระดับค่าฮอร์โมน HCG ที่เป็นออร์โมนที่ตรวจพบในการตั้งครรภ์ จะค่อยๆ ลดลงจนเข้าสู่ระดับปกติและตรวจไม่พบจากการตรวจเลือดหรือปัสสาวะ ในเวลาประมาณ 1 เดือน บางรายก็อาจตรวจไม่พบเร็วกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมน HCG เริ่มต้นของแต่ละคน อายุครรภ์ และสาเหตุที่ทำให้แท้งลูก โดยส่วนใหญ่ระดับฮอร์โมน HCG จะลดลงจากเดิม 21%-35% ในวันที่ 2 หลังการแท้งสมบูรณ์ และประมาณ 60% ในวันที่ 7 และลดลงจนน้อยกว่า 5 IU/L ในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป ดังนั้นระยะเวลาเร็วสุดที่จะตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบการตั้งครรภ์คือประมาณ 2 สัปดาห์หลังแท้งสมบูรณ์ค่ะ