ถามแพทย์

  • สอบถามโดนสุนัขกัด

  • ผมอยากทราบว่าโดนสุนัขข่วนวันนี้ที่ข้อมือเป็นรอยแดงๆประมาณ20นาทีก็หายแต่ไปฉีดกระตุ้นครั้งล่าสุดในเดือนพฤษจิกายนผมจะต้องไปฉีดกระตุ้นไหมครับสุนัขฉีดยาแล้วครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ ศุภวิชญ์ ลำงาม,

                         การโดนสุนัขข่วนจนเป็นรอยแดงที่ข้อมือเพียงชั่วครู่แล้วหายไป อีกทั้งหากสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาต่อเนื่องทุกปี  ถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าน้อย ดังนั้นอาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการสุนัขไปก่อนก็ได้ โดยหากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน ก็แสดงว่าสุนัขไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และหากไม่ตายภายใน 14 วัน สุนัขก็ไม่ได้เป็นดรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นคุณ ศุภวิชญ์ ลำงาม ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นค่ะ

                          แต่หากสุนัขมีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน หรือหนีหายไปไม่สามารถติดตามอาการได้ แนะนำให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น 2 เข็มค่ะ