ถามแพทย์

 • เป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งพ่อและแม่ ลูกจะเป็นธาลัสซีเมียด้วยไหม

 •  Noo Kai Talachun
  สมาชิก

  เป็นพาหะ ทั้งพ่อและแม่  ผลเลือดออกมา Hemoglobin E Trait  ลูกจะเป็นธารัสซีเมียไหมค่ะ

  Noo Kai Talachun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Noo Kai Talachun

  โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม มาได้จากทั้งฝั่งพ่อและแม่ ความรุนแรงขึ้นกับชนิดที่เป็น ถ้าเป็นพาหะจะไม่มีอาการ แต่ส่งต่อไปให้ลูก ถ้าไปเจอกับคนเป็นพาหะด้วยกัน ลูกอาจออกมาเป็นโรคซึ่งมีอาการซีด ต้องให้เลือดได้ เป็นต้น

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมา การมีบิดาและมารดาเป็นพาหะทั้งคู่ บุตรมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ โอกาสจะมากน้อยต้องดูที่ผลเลือดของพ่อกับแม่อีกที ซึ่งแพทย์ที่ดูแลจะสามารถบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้

  จึงแนะนำการวางแผนการตั้งครรภ์กับสูตินรีแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆก่อน เพื่อแพทย์จะตรวจเลือดและบอกความน่าจะเป็นให้ตัดสินใจ และอาจมีการเจาะน้ำคร่ำหรือเจาะเลือดเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เป็นต้น