ถามแพทย์

 • เป็นธาลัสซีเมีย การทานคอลลาเจน จะมีผลข้างเคียงหรือผลกระทบอะไรไหม

 •  Pikki Bubu
  สมาชิก
  หนูเป็นธาลัสซีเมีย ทานคอลลาเจนจะมีผลข้างเคียงหรือผลกระทบอะไรไหมค่ะ
  Pikki Bubu  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pikki Bubu

  ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง ที่เกิดจาการสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ เป็นโรคทางพันธุกรรม มีความรุนแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่เป็นแค่พาหะที่ไม่มีอาการ ไปจนถึงเป็นโรครุนแรงต้องให้เลือดเป็นประจำ เป็นต้น

  สวนใหญ่แล้วสารพวกคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนในร่างกายชนิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ไปทำปฏิกิริยาอะไรกับเม็ดเลือดแดงในเลือด จึงน่าจะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามคอลลาเจนก็จะอยู่ในร่างกายหรืออาหารที่มีโปรตีนอยู่แล้ว หากได้กินอาหารครบ 5 หมู่อย่างเพียงพอ ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ