ถามแพทย์

 • สามารถใช้ยาลดความดัน ร่วมกับยาขับปัสสาวะ ได้หรือไม่

 •  Prainarit Tracho
  สมาชิก
  ยาลดความดันโลหิตสูง anapril 5 ทานรวมกับยาฟูขับปัสสวะโรซีไมได้ไหมครับ
  Prainarit Tracho  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Prainarit Tracho

  ยาลดความดันโลหิตสูง enapril 5 มิลลิกรัม และยาขับปัสสาวะ furosemide (ฟูโรซีไมด์) ดังกล่าวมานั้น เป็นยาที่มักจะใช้ร่วมกันค่อนข้างบ่อย ในการลดความดันโลหิตและช่วยขับน้ำเกินออกจากร่างกาย

  แต่อย่างไรก็ตาม ยา 2 ตัวดังกล่าวนี้ หากใช้ร่วมกัน อาจทำให้ส่งเสริมกันในการลดความดันโลหิตลงไปได้มากขึ้น ดังนั้นการใช้ยา 2 ตัวนี้ร่วมกัน อาจจะต้องมีการปรับขนาดให้น้อยลงไปบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความดันโลหิตต่ำจนเกินไป ซึ่งแพทย์ผู้ทำการรักษาน่าจะเป็นผู้ปรับและติดตามความดันให้ต่อเนื่องอยู่แล้ว ก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ และมีการติดตามความดันและอาการของโรคค่ะ