ถามแพทย์

 • ประมาณ 4 เดือนครึ่งหลังเสี่ยง ตรวจ HIV และไวรัสตับอักเสบซีให้ผลลบ ผลเชื่อถือได้หรือยัง

 •  TheMustx01
  สมาชิก
  ผมตรวจ HIV หลังความเสี่ยง20วันโดยน้ำยา gen4ที่คลีนิลนิรนามเชียงใหม่ผลเป็นลบ หลังจากนั้นอีก ประมาณเกือบ4เดือน(ขาดอีก3-4วัน)ได้เข้ารับการตรวจจาก รพ.เอกชน และ ที่คลีนิคนิรนามอีกครั้ง(ตรวจ2ที่)ด้วยน้ำยาgen3 ผลเป็นลบ หลังจากนั้นอีกประมาณ4เดือนครึ่งเข้ารับการตรวจเชื้อHIV & HCV ที่คลีนิคนิรนามเชียงใหม่ และศูนย์นับหนึ่งเชียงใหม่2ที่ ผลออกมาเป็นลบ 1อยากถามคุณหมอว่าผมปลอดภัยจากการติดเชื้อHIVหรือยังครับ 2กรณีผมได้รับเชื้อ HIV & HCV มาพร้อมกัน ระยะ window period HIV อาจเพิ่มขึ้น ผลตรวจที่หลังความเสี่ยง4เดือนครึ่งทั้ง HIV & HCV เป็นลบผมปลอดภัยหรือยังครับทั้ง HUV & HCV แนะนำด้วยครับ
  TheMustx01  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ TheMustx01

  การตรวจเลือดหาว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้นมีหลายแบบ เช่น การตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  การตรวจด้วยน้ำยา gen 3 ดังกล่าวมา น่าจะหมายถึงการตรวจภูมิโดนตรงซึ่งให้ผลแน่นอนได้ที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยง แม้ว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมาด้วย ส่วนใหญ่แล้วที่ 3 เดือนขึ้นไปหลังมีความเสี่ยงก็น่าจะให้ผลบวกได้แล้ว

  แต่อย่างไรก็ตามหากไม่สบายใจ และคิดว่ามีโอกาสที่จะรับเชื้อทั้งสองเชื้อมาพร้อมๆกัน ซึ่งจะทำให้ระยะฟักตัวของโรคนานขึ้นไปกว่า 3 เดือนได้ในผู้ป่วยบางรายนั้น อาจจะไปตรวจซ้ำอีกทีในช่วงประมาณ 6 เดือน หลังมีความเสี่ยง หากตรวจที่ช่วงเวลาดังกล่าวให้ผลลบแล้วก็น่าจะเป็นลบจริง