ถามแพทย์

 • ถ้ากินยารักษา HIV ร่วมกับฝังยาคุม ยาคุมจะหมดอายุเร็วขึ้นไหม

 • ทานยาต้านเฮจไอวี+ฝั่งเข็มยาคุมจะหมดอายุไม่ค่ะกลัวตั้งครรภ์
  รักต้อม รักจิง  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ รักต้อม รักจิง

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  โดยอาจจะมียาบางชนิดที่ทำปฏิกิริยากับยาคุมกำเนิดแบบฝังได้ คงต้องทราบชื่อยาต้านไวรัส HIV ที่แน่นอนด้วยจึงจะบอกได้แน่ชัด โดยยาต้านไวรัสบางชนิดอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฝังได้ คือยาไม่ได้หมดอายุเร็วขึ้น แต่ประสิทธิภาพยาอาจจะน้อยลง

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลอีกครั้ง แจ้งแพทย์ที่จ่ายยาต้านไวรัสว่ากำลังฝังยาคุมอยู่ เพื่อแพทย์จะได้เลือกยาที่เหมาะสมให้ค่ะ