ถามแพทย์

 • กินยาประจำ antafit carbamazepineอยู่ สามารถฉีควัคซีนโมเดอน่าได้ไหม

 •  so
  สมาชิก

   พ่อทานยาประจำ antafit carbamazepine 200 วันละ 2 เม็ด  3 เวลา จะเข้ารับวัคซีนโมเดอน่าได้ไหมค่ะ หรือต้อง งดทานยาก่อนฉีดไหมค่ะ

  so  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ so

  การไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นั้นมีความสำคัญ โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของอาการหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนหากเกิดการติดเชื้อขึ้น

  ภาวะที่อาจจะมีผลต่อการไปรับวัคซีนที่สำคัญได้แก่ ภาวะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรง จนไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตามหลังการรับวัคซีนได้ตามปกติ

  การรับประทานยาดังกล่าวมาซึ่งเป็นยากันชัก ไม่น่าส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อร่างกายหลังรับวัคซีน จึงน่าจะสามารถไปรับวัคซีนขณะรับประทานยาได้ตามปกติค่ะ