ถามแพทย์

 • สอบถามผลการตรวจเลือดไทรอยด์ดังแนบว่าปกติไหม สามารถตั้งครรภ์ได้ไหม

 •  naunpan
  สมาชิก
  สอบถามผลการตรวจเลือดไทรอยด์ค่ะ FT4 1.16 TSH 0.002 FT3 2.91 อยากสอบว่าปกติไหมค่ะและสามารถตั้งครรภได้ไหมค่ะ
  naunpan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ naunpan

  การตรวจวัดการทำงานของต่อมไทรอยด์นั้น ใช้การตรวจเลือด โดยปกติจะดูที่ค่า Free T4/TSH เป็นหลักก่อนเพื่อคัดกรองเบื้องต้น และดูไปพร้อมๆกัน ในแต่ละห้องปฏิบัติการจะมีค่าอ้างอิงที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องดูค่าอ้างอิงที่บอกว่าช่วงที่ปกติของค่าเลือดแต่ละค่าอยู่ที่เท่าไรร่วมด้วยจะแน่นอนที่สุด และต้องมีหน่วยของค่าเลือดมาด้วยค่ะ

  แต่จากค่าปกติโดยทั่วไปแล้ว ค่า TSH ปกติจะอยู่ประมาณ 0.5-5.0 mU/L. ดังนั้นค่าที่แนบมาอาจต่ำกว่าปกติ (อาจบ่งบอกว่าค่าการทำงานของไทรอยด์สูงกว่าปกติ) ค่า Free T4 ปกติอยู่ที่0.7-1.9ng/dl  ดังนั้นจากค่าที่ให้มาก็น่าจะอยู่ในระดับที่ปกติ

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง และถึงแม้ค่าการทำงานของไทรอยด์ผิดปกติ ก็ยังสามารถควบคุมโรคและตั้งครรภ์ได้ แต่อาจจะต้องเป็นครรภ์ที่เฝ้าระวังและพบสูตินรีแพทย์ต่อเนื่อง