ถามแพทย์

 • ได้ผลอัลตราซาวน์ต่อมไทรอยด์จากแพทย์มาดังแนบ รบกวนแปลความหมาย

 •  Glop.HK
  สมาชิก
  U/S thyroid gland ; Normal isthmus without SOL. Multiple(5) hypoechoic solid-cystic lesions,size up to 9.9 mm.in right lobe. Two hypoechoic solid-cystic lesions,size up to 23.2 mm.in left lobe. Imp; Bilateral thyroid lesions as dscribed,DDx.included Multinodular Goiter. S.Jitgasemsuk MD.
  Glop.HK  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ 

  จากผลแนบเป็นอัลตราซาวน์ตรงบริเวณต่อมไทรอยด์

  ผลอ่านว่าส่วนของไทรอยด์ตรงกลางต่อมนั้นปกติดี ไม่มีก้อน แต่พบมีก้อนเป็นถุงน้ำผสมของแข็งหลายๆก้อน ขนาดมากสุด 9.9 มิลลิเมตรอยู่ที่บริเวณต่อมไทรอยด์ด้านขวา และพบมีก้อนเป็นถุงน้ำผสมของแข็งอีก 2 ก้อน ขนาดมากสุด 23.2 มิลลิเมตรอยู่ตรงต่อมไทรอยด์ด้านซ้าย

  สรุปพบมีก้อนเป็นถุงน้ำผสมของแข็งในต่อมไทรอยด์ดังกล่าวไป แพทย์ที่ดูแลนึกถึงว่าเป็นภาวะคอพอกที่ทำให้มีก้อนผิดปกติหลายๆก้อนได้ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลและส่งตรวจอีกครั้งเพื่อวางแผนการรักษาและติดตามอาการอย่างเหมาะสมต่อไป