ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมกำเนิดชนิด 2เดือนเเรกประจำเดือนมาเยอะ เดือนที่ 3 ประจำเดือนออกน้อยมาก จะท้องไหม

 •  Katkaew Khamsanrat
  สมาชิก
  เกือบ3/4วัน แต่เข้าเดือนที่3 ประจำเดือนมาแต่ออกน้อยมากแทบจะไม่ได้ใส่ผ้าอนามัยเลยค่ะ อยากถามมีโอกาสตั้งครรค์ไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Katkaew Khamsanrat,

                      ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว หรือชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน มักทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือประจำเดือนมาปริมาณมาก หรือมานานกว่าปกติได้ โดยมักจะเป็นในช่วงการฉีดยา 1-2 เข็มแรก หลังจากนั้น ประจำเดือนมักจะค่อยๆ มาน้อยลงจนขาดหายไปค่ะ

                      ดังนั้น การที่มีเลือดออกเยอะในช่วงแรกของการฉีดยา ต่อมาขาดหายไป จึงถือเป็นผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดที่พบได้เป็นปกติค่ะ 

                      ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของยาฉีดคุมกำเนิดนั้น จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียงประมาณ 0.2% ดังนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงถือว่าน้อยอย่างยิ่งค่ะ

  แต่หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม หรือชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือน มักทำให้มีประจำเดือนมาทุกเดือน แต่บางรายอาจมีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ หรืออาจมีประจำเดือนมามากก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ หากฉีดต่อเนื่องนานๆ ก็จะทำให้ประจำเดือนมาน้อยลง และบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปได้ด้วย