ถามแพทย์

 • สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อHIv

 • จะอ่านเป็นผื่นตามผิวหนังและูทวารค่ะแบบนี้เป็นอาการของการติดเชื้อHIvไหมค่ะและบริเวรข้างขาพลับจะช้ำค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ สร้างฝัน นำกันบ่

  การที่มีผื่นตามผิวหนัง หรือรูทวาร ไม่ใช่อาการที่เฉพาะเจาะจงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วีนะคะ

  การที่มีผื่นคันตามร่างกายสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น แพ้สิ่งสัมผัส, แพ้ยา, ผิวแห้ง, ผดร้อน, แมลงกัดต่อย, โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง, การติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น

  แนะนำให้สังเกตว่า มีการใช้ยา หรือสัมผัสสารที่มีโอกาสแพ้ในระยะนี้หรือไม่ หากมีควรหยุดยาหรือสิ่งสัมผัสนั้นๆ หากสงสัยการแพ้ยา ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและพิจารณาการออกบัตรแพ้ยา

  หากไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แบบสูตรอ่อนโยน หรือสำหรับเด็ก เช่น สบู่ น้ำยาซักผ้า เป็นต้น

  หากอาการผื่นลุกลาม หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ

  ส่วนกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี และต้องการตรวจหาเชื้อนี้ แนะนำไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจ และคำแนะนำที่เหมาะสมนะคะ