ถามแพทย์

  • ลูกชายเป็นอีสุกอีใส แม่ไม่เคยเป็น จะมีโอกาสเป็นไหม แล้วต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันไหม

  • ตอนนี้ลูกชายเป็นอิสุกอิใส ก่อนหน้านี้มีไข้แม่ก็ดูแลและเช็ดตัวให้ ตอนนี้มีตุ่มออกแต่ได้แยกให้ญาติดูแล แม่ไม่เคยเป็นจะมีโอกาสเป็นมั้ยค่ะ แบบนี้แม่ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันมั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ แม่ไก่ ลูกน้ำเมย,

                 หากคุณแม่ ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน ก็จะมีดอกาสติดโรคอีสุกอีใสจากลูกได้ โดยการติดโรคนั้น เกิดจากการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโดยตรงจากตุ่มหรือแผลของผู้ที่กำลังเป็นโรคอยู่ หรือสัมผัสผ่านสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ที่นอน จามชามแก้วน้ำ เป็นต้น หรือได้รับเชื้อจากการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ ที่มาจากการไอ หรือจามของผู้ที่มีเชื้อ

                 ทั้งนี้ เมื่อติดเชื้อแล้ว ระยะฟักตัวของโรค คือประมาณ 10 ถึง 21 วัน ดังนั้น แนะนำควรรอดูอาการไปก่อนว่าจะติดโรคมาหรือไม่ หากไม่พบว่ามีอาการอะไรปรากฏ ก็สามารถไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ค่ะ แต่หากติดเชื้อมาแล้ว วัคซีนจะไม่สามารถออกฤทธิ์ใกนารป้องกันได้ทันค่ะ

                 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสในผู้ใหญ่ จะต้องฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ควรฉีดห่างเข็มแรกไม่น้อยไปกว่า 1 เดือน