ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารวมแล้ว 8 เข็ม ปี 62 มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้ออีก ต้องฉีดอีกไหม

  •  Terds Rsu
    สมาชิก

     ตั้งแต่เดือนมกราคม2562จนถึงเดือน สิงหาคม2562 ได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารวมแล้ว 8 เข็ม อยากทราบว่าถ้าภายในปี 2562 มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า  เช่น โดนกัด โดนข่วน ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันอีกไหมครับ

    คุณ Terds Rsu

    ขึ้นกับสัตว์ที่กัดข่วนเรา มีโอกาสติดเชื้อสุงไหม  ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสามารถขังจับไว้สังเกตอาการได้ นาน 10-15 วันไม่ตายไม่มีอาการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่บ้า ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ครับ  แต่ถ้าสัตว์นั้น มีลักษณะบ้าแน่ๆ เป็นสัคว์จรจัด กัดเราไม่มีเหตุอันควรให้มันกลัว หรือโกรธ อยู่ๆก็มากัดก็ควรฉีดต่อครับ ถ้าห่างกันไม่ถึง 6 เดือน 1 เข็ม ถ้าเกิน 6 เดือนแล้ว ฉีด 2 เข็ม