ถามแพทย์

  • วัคซีนบาดทะยัก

  •  haruu
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ คือเรามีเรื่องสอบถามค่ะ คือเราโดนแมวข่วนแล้วไปฉีดกระตุ้น แต่เราไม่ได้ฉีดบาดทะยัก หมอถามเราเรื่องวัคซีนบาดทะยัก ซึ่งเราไม่แน่ใจ แล้วเราไปถามโรงพยาบาลที่เคยไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครั้งแรก เค้าบอกเราว่ายังไม่ต้องได้ฉีดเพราะเราอายุ 17 แล้วพึ่งฉีดเข็มสุดท้ายไปตอนอายุ 12 แล้วส่วนใหญ่ถ้าต่ำกว่า 20 ปีจะยังไม่ได้ฉีด ถ้า 20 ปีขึ้นไป จะต้องได้เริ่มวัคซีนใหม่ค่ะ แล้ววัคซีนบาดทะยักต้องฉีดอีกเมื่อไหร่คะ วัคซีนสามารถอยู่ได้กี่ปีคะ