ถามแพทย์

 • หลังขูดมดลูกได้1เดือน

 •  wipa123
  สมาชิก
  หลังขูดมดลูกได้1เดือน ตอนนี้ปวดท้องน้อยมาก เวียนหัวหน้ามืด มีเลือดไหลแต่ไม่มาก เป็นเพราะอะไรคะต้องไปพบแพทย์ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ wipa123,

                   อาการปวดท้องน้อย เวียนหัว หน้ามืด มีเลือดไหลจากช่องคลอด อาจเกิดจาก 

                   1. เป็นประจำเดือน

                   2. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น ซึ่งหากหลังจากขูดมดลูกไป ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ 

                    3. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก 

                    4. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    5. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                   หากหลังขูดมดลูก ได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ให้สังเกตเลือดที่ออกไปก่อน หากออกไดม่เกิน 7 วัน ก็อาจเป็นประจำเดือนได้ แต่หากออกนานเกิน 7 วัน หรือเลือดหยุดไหลไปแล้ว แต่ยังคงมีปวดท้องน้อยตลอด  ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ