ถามแพทย์

 • ลูกอายุ 10 เดือน หัวและตัวอุ่น แต่ไม่มีไข้ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

 •  Aemiie Sasiprapa
  สมาชิก
  ลูก 10 เดือน หัวและตัวอุ่นๆ แต่ไม่มีไข้ วัดได้อยุ่ประมาณิ35 กว่าๆ - 36 .4 ไม่เกินนี้ อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุไหนค่ะ
  Aemiie Sasiprapa  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Aemiie Sasiprapa

  การมีไข้คือการมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา ซึ่งสาเหตุเกิดจากการมีการติดเชื้อหรืออักเสบที่อวัยวะภายในใดๆของร่างกาย ซึ่งในเด็กที่พบว่าเป็นสาเหตุได้บ่อยคือทางเดินหายใจติดเชื้อหรือทางเดินอาหารติดเชื้อเป็นต้น

  จากอุณหภูมิที่กล่าวมานั้นจัดว่าไม่มีไข้ เป็นอุณหภูมิร่างกายปกติ แต่หากรู้สึกว่าบุตรตัวร้อนจริง ควรพาไปวัดยืนยันเรื่องไข้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านอีกครั้ง อาจเช็ดตัวลดไข้ได้ก่อนทุก 4-6 ชั่วโมง รับประทานอาหารสุกสะอาด และกันการใกล้ชิดกับเด็กหรือผู้ใหญ่คนอื่นๆไปก่อน และไปตรวจยืนยันเรื่องไข้ที่รพ.พร้อมกับให้ประวัติแพทย์อย่างละเอียดค่ะ