ถามแพทย์

 • อัณฑะโดยสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% จะทำให้เป็นหมันไหม

 •  Pron
  สมาชิก
  ถ้าลูกอัณฑะโดน สเปร์แอลกอฮอล์ 70 % จะมีผลทำให้เป็นหมั่นไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Pron,

                      ลูกอัณฑะ (testis) ถูกห่อหุ้มด้วยถุงอัณฑะ (scrotum) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออ่อน และส่วนของผิวหนัง ดังนั้น การที่นำสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% มาฉีดพ่นใส่อัณฑะ ก็เท่ากับฉีดพ่นใส่ผิวหนัง ซึ่งเหมือนกับผิวหนังทั่วๆ ไป จึงไม่ได้มีอันตรายอะไร และแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถซึมเข้าไปสู่ส่วนของลูกอัณฑะได้ ดังนั้น จึงไม่ได้มีผลอะไรต่อลูกอัณฑะ และไม่ได้ทำให้เป็นหมันได้ค่ะ

                        ส่วนสาเหตุของการเป็นหมันในผู้ชายนั้น ได้แก่ อัณฑะไม่ลงถุงแต่กำเนิด มีถุงน้ำในถุงอัณฑะ เป็นเนื้องอกหรือมะเร็ง เคยได้รับการฉายรังสีรักษา เป็นโรคพันธุกรรมบางอย่าง อุบัติเหตุที่อัณฑะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น