ถามแพทย์

  • ปวดขากรรไกร อ้าปากหรือคบเคี้ยวมีเสียงกึกๆ จะรักษาอย่างไร

  • ตอนนี้ลุกสาวอายุ12ปีปวดขากรรไกรมาประมาณ6-7เดือน เวลาอ้าปากหรือคบเคี้ยวมันจะมีเสียงกึกๆ...พาไปพบหมอด้านกระดูกและข้อ แต่หมอบแกว่าไม่เกี่ยวกับด้านนี้แล้วก็ให้ยาแก้ปวดกับคล้ายกล้ามเนื้อมากิน...ถ้าแบบนี้จะต้องรักษาอย่างไร..แล้วหมอแบบไหนทีรักษาด้านนี้โดยตรงค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ มุกดา เอี๋ยวศิริ

    จากที่เล่ามา อาจเป็นปัญหาที่ข้อต่อของขากรรไกรนะคะ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ข้อต่อของขากรรไกรอักเสบ, ปัญหาการสบฟันผิดปกติ, การกัดฟัน เป็นต้น

    การรักษาขึ้นกับสาเหตุของอาการนะคะ แนะนำไปพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลนะคะ