ถามแพทย์

 • ลูกพูดไม่ชัด อ่านไม่ออก เล่นอย่างเดียว เป็น ADHD หรือไม่

 • คุณหมอคับ..ลูกชายผมมีปัญหาการพูด พูดไม่ค่อยชัด อยู่ ป.2 แล้วอ่านหนังสือไม่ค่อยออก ไม่ค่อยสนใจเรียน และชอบเล่นเกมส์มาก..ลูกผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิสั้นหรือเปล่าคับ...มีวิธีแก้ไขมั้ยคับ...

  ประยูร ทรงประโคน  Natthaphat
  แพทย์

  สวัสดีค่ะ

  จากอาการที่เล่ามาไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นโรคสมาธิสั้นค่ะ

  หมอขออธิบายเกี่ยวกับโรคนี้คร่าวๆนะคะ

  สมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD) คือ โรคขาดสมาธิในการทำกิจกรรมใดๆ อยู่ไม่นิ่ง ไม่อดทน หุนหันพลันแล่น ไม่ใส่ใจคำสั่ง โรคนี้พบได้ในเด็กที่เพิ่งเข้าโรงเรียนไปจนถึงไปถึงผู้ใหญ่เลยค่ะ

  อาการที่พบได้บ่อย : ขาดสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ  วอกแวก พูดไม่หยุด ไม่ตั้งใจฟัง พูดแทรก ตื่นตัวตลอดเวลา รอคอยไม่เป็น ไม่ทำอะไรไปตามขั้นตอน อยู่ไม่นิ่ง ลืมของบ่อยๆ จัดลำกับความสำคัญไม่เป็นมักทำงานได้ไม่ตามกำหนด

  ก่อนอื่น หากสังเกตพบว่าลูกมีอาการพูดไม่ชัดเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน หรือมีปัญหาการเรียนที่ไม่ถึงเกณฑ์ชั้นปีที่เรียนอย่างเด่นชัด ให้นำลูกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินหาความผิดปกติก่อนค่ะ เนื่องจากมีโรคหลายประเภทที่ทำให้มีอาการดังกล่าว เช่นความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง ความผิดปกติด้านจิตเวช เป็นต้น

  หลังแพทย์ประเมินแล้ว จะมีการปรึกษาแนวทางการรักษากับผู้ปกครองอย่างเหมาะสมต่อโรคนั้นๆอีกทีค่ะ