ถามแพทย์

  • กินยาคุมถึงเม็ดที่ 6 แล้วลืมยาไว้ ซื้อแผงใหม่มาทาน แล้วทานอย่างไรต่อ

  • คือกินยาคุม21เม็ดกินได้ถึงเม็ดที่หกลืมยาคุมใว้ต่างจังหวัดร้านขายยาบอกกินต่อเม็ดที่เจ็ดได้เลย อยากทราบว่าเราต้องเมื่อเรากินมาเรื่อยๆจนถึงเม็ดที่1ที่เรากินแผงเดิมแล้วเราต้องกินซ้ำใหมค่ะแล้วมีโอกาสตั้งครรใหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ ศิริธร นาขัวญ,

                         หากทานยาคุมกำเนิดจนถึงเม็ดที่ 6 แล้วลืมนำยามาทานต่อ แนะนำให้ซื้อยาคุมกำเนิดยี่ห้อเดิม แล้วทานต่อที่เม็ดที่ 7 ได้เลย การป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ และหลังจากนั้นก็ให้ทานต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเม็ดที่ 21 แล้วให้เว้นระยะ 7 วันเช่นเดิม ก่อนที่จะเริ่มทานยาแผงใหม่ต่อไป ส่วนยาแผงเดิม (ที่ซื้อมาใหม่) ก็จะเหลือยาอยู่ 6 เม็ดแรก ก็ให้ทิ้งแผงนั้นไป ไม่ต้องทาน 6 เม็ดที่เหลือค่ะ

                           สำหรับประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมกำเนิดนั้น ก็จะช่วยป้องกันได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1% ค่ะ ทั้งนี้ ต้องทานยาทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละวัน ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสียหลังทานยา เป็นต้น