ถามแพทย์

 • เริ่มทานยาคุม 21 เม็ดแผงใหม่ช้าไป 4 วัน ตอนนี้จะเริ่มกินได้ไหม แล้วต้องเริ่มกินจากเม็ดแรกหรือเม็ดที่ 5

 •  pataya
  สมาชิก

  ลืมทานยาคุมแบบ 21 เม็ดแผงใหม่ 4 วันแล้วค่ะ วันนี้วันที่ 5 เริ่มกินแผงหม่ได้เลยไหมแล้วกินเม็ดแรกหรือเม็ดที่ 5 คะ

  pataya  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ pataya

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 21 เม็ดนั้น เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โอกาสตั้งครรภ์ขณะกินยามีน้อยกว่า 1% แต่จะต้องกินอย่างถูกต้อง คือกินทุกวันติดต่อกัน คลาดเคลื่อนกันวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง ร่วมกับจะต้องเริ่มกินอย่างถูกต้อง คือภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือเว้น 7 วันจากแผงเดิมที่หมดไป หรือกรณีที่ลืมกิน และเริ่มช้าไปกว่า 7 วันจากแผงก่อน หรือไม่ใช่ 5 วันแรกของประจำเดือน ก็ยังเริ่มได้ แต่อาจจะต้องกินให้ครบติดต่อกัน 7 วันก่อน ค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ค่ะ

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวมา ยังสามารถกินได้ ก็คือให้เริ่มกินที่เม็ดแรกนะคะ ไม่ได้เริ่มที่เม็ดที่ 5 และกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ และกินต่อเนื่องจนครบแผง เว้น 7 วัน ให้ประจำเดือนมาแล้วก็เริ่มแผงใหม่ต่อไปได้ค่ะ