ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุม 2 วัน จะต้องกินยาคุมอย่างไรต่อ

 •  Nuch Nuch
  สมาชิก
  สวัสดีคะคือหนูลืมกินยา2วันคะวันที่31กับวันที่1หนูต้องกินยาคุมต่อยังไงคะ

  สวัสดีครับ คุณ Nuch Nuch

  หากลืมรับประทานยานานเกินกว่า 48 ชั่วโมง ขอแนะนำให้ข้ามไปรับประทานยาตามวันปัจจุบัน แล้วใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นช่วยในการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลา 7 วันหลังกลับมารับประทานยาครับ เนื่องจากช่วงนี้ ระดับยาอาจจะยังไม่สูงพอในการคุมกำเนิด แต่ก็ไม่ควรพยายามรับประทานชดเชย เพราะจะทำให้ยาเกินขนาด และไม่ได้เพิ่มประโยชน์ในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใดครับ

  สวัสดีครับ คุณ Nuch Nuch

  หากลืมรับประทานยานานเกินกว่า 48 ชั่วโมง ขอแนะนำให้ข้ามไปรับประทานยาตามวันปัจจุบัน แล้วใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นช่วยในการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลา 7 วันหลังกลับมารับประทานยาครับ เนื่องจากช่วงนี้ ระดับยาอาจจะยังไม่สูงพอในการคุมกำเนิด แต่ก็ไม่ควรพยายามรับประทานชดเชย เพราะจะทำให้ยาเกินขนาด และไม่ได้เพิ่มประโยชน์ในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใดครับ

  สวัสดีครับ คุณ Nuch Nuch

  หากลืมรับประทานยานานเกินกว่า 48 ชั่วโมง ขอแนะนำให้ข้ามไปรับประทานยาตามวันปัจจุบัน แล้วใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นช่วยในการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลา 7 วันหลังกลับมารับประทานยาครับ เนื่องจากช่วงนี้ ระดับยาอาจจะยังไม่สูงพอในการคุมกำเนิด แต่ก็ไม่ควรพยายามรับประทานชดเชย เพราะจะทำให้ยาเกินขนาด และไม่ได้เพิ่มประโยชน์ในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใดครับ