ถามแพทย์

  • ลืมกินยาคุม 1 เม็ด เกิน 24 ชั่วโมง

  • ปกติทานยาคุมแผง 28 เม็ด ช่วงวันที่19ที่ผ่านมา ไม่ได้สะดวกทานยา เลยไปทานในช่วงเช้า ของวันที่ 20 วันที่20ช่วงเย็นได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันและได้ลืมทานยาของวันที่ 20 นึกขึ้นได้ว่าลืม ช่วง วันที่21 เลยทานไป2เม็ดในวันนั้น ปกติทานช่วง 20.00-22.00 ยาคุมที่ลืมทานอยู่ในช่วง เม็ดที่ 10- 12 ของแผงค่ะ แบบนี้มีโอกาสตั้งครรถ์มากน้อยแค่ไหนคะ

    ฏ์ฏ์ฏ์ฏฏ์ฏ์ฏ์ฏ์ฏ์ฏ์ฏ์ฏ์
    Sep 22, 2022 at 03:55 PM

    ปกติทานยาคุมแผง 28 เม็ด ช่วงวันที่19ที่ผ่านมา ไม่ได้สะดวกทานยา เลยไปทานในช่วงเช้า ของวันที่ 20 วันที่20ช่วงเย็นได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันและได้ลืมทานยาของวันที่ 20 นึกขึ้นได้ว่าลืม ช่วงประมาณ 21.30ของ วันที่21 เลยทานไป2เม็ดในวันนั้น ปกติทานช่วง 20.00-22.00 ยาคุมที่ลืมทานอยู่ในช่วง เม็ดที่ 10- 12 ของแผงค่ะ แบบนี้มีโอกาสตั้งครรถ์มากน้อยแค่ไหนคะ