ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุมแบบแผงรายเดือนไป 1 เม็ด เกิน 24 ชั่วโมง แล้วมีการกินชดเชยในวันถัดไปแล้ว สามารถกินยาคุมต่อไปได้เลยไหม มีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 • ปกติกินยาคุมแผง 28 เม็ด กินทุก 20.00-22.00 ของทุกวัน พอดีช่วงวันที่ 19 ที่ผ่านมา ไม่ได้กินยาคุม แต่ไปกินวันที่ 20 ช่วงเช้า1เม็ด  ช่วงวันที่ 20ตอนเย็นลืมกินยาคุม และได้มีเพศสัมพันธ์กับแฟน แบบไม่ได้ปกป้องกัน มานึกขึ้นได้ วันที่ 21 เลยกินไป2เม็ด ในเวลา 21.30 น. แบบนี้มีโอกาสตั้งครรถ์ไหมคะ วันนี้วันที่ 22 สามารถกินยาคุมต่อไปได้เลยไหมคะ ยาคุมที่ลืมกินอยู่ในช่วง เม็ดที่ 10-12 ของแผงค่ะ

  ฏ์ฏ์ฏฏ์ฏ์ฏฏ์ฏ์ฏ์ฏฏ์ฏ์ฏฏ์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ DNDNDNDN

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ สำคัญคือต้องกินทุกวันจนหมดแผง 

  หากมีการลืมกินยาคุมไป หลักการคือให้รับประทานเฉพาะยาเม็ดที่เพิ่งลืมทันทีที่นึกได้ และทิ้งเม็ดยาที่ลืมก่อนหน้านั้น หลังจากนั้นรับประทานยาเม็ดฮอร์โมนที่เหลือต่อไปตามเวลาปกติ (ดังนั้นอาจรับประทานยา 2 เม็ด ในวันที่นึกได้) ดังนั้นถ้าลืมกินไป 1 วัน ก็ให้กินยาคุมทันทีที่นึกได้ชดเชยไปทันที และกินยาในแผงที่เหลือต่อไปตามปกติ หากทำได้เช่นนี้ ยาจะยังมีประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิมมาก ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นๆเช่นยาคุมฉุกเฉินเพิ่มเข้าไปอีก แตถ้าลืมกินยาคุมติดต่อกันเกิน 3 วันไปแล้ว อาจจะต้องหยุดกินยาคุมแผงนั้นๆไปเลย และใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆเช่นถุงยางอนามัยแทนจนกว่าประจำเดือนจะมา

  ทั้งนี้สามารถใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย หรืองดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะได้รับประทานยาเม็ดฮอร์โมนต่อเนื่องแล้วอย่างน้อย 7 วัน จากที่กล่าวมา มีการกินชดเชยไปแล้ว ยาก็น่าจะมีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงปกติ แต่ถ้าไม่สบายใจก็แนะนำการใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยจนกว่าประจำเดือนจะมาค่ะ  และในตอนที่กินยาหมดแผงให้สังเกตรอบเดือน สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ