ถามแพทย์

  • ลืมกินยาคุมแผงใหม่ 3 วัน ควรทำอย่างไร

  • ลืมกินยาคุมแผงใหม่ 3 วัน ทำยังใงดีคะ

     สวัสดีค่ะ คุณ เพื่อน'เรียก อี'ซี่.

                           หากทานยาคุมกำเนิดแผงเก่าจนครบ 21 เม็ดและเว้นระยะ 7 วันครบแล้ว หรือทานจนครบ 28 เม็ดแล้ว ไม่ได้เริ่มทานแผงใหม่ต่อทันที โดยเว้นไป 3 วันแล้ว สามารถที่จะเริ่มทานต่อได้เลยค่ะ โดยทานวันละ 1 เม็ดในเวลาเดิมปกติ เพียงแต่ในช่วง 7 วันหลังจากนี้ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย เพื่อให้ยาคุมกำเนิดได้เริ่มออกฤทธิืใหม่ค่ะ