ถามแพทย์

 • ลืมกินยาคุม 2 วันในช่วงแถวแรก แล้วกินไป 2 เม็ด 2 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

 •  Fai Hub
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะคือหนูลืมกินยาคุมมา2วัน(ของช่วงแถวแรกค่ะ)แล้วหนูไปหาวิธีมาเขาให้กินเม็ดเก่า(เช้าเย็น) อีกวันก็(เช้าเย็น) แล้วก็กินปกติค่ะ แล้วทีนี้ไปมีอะไรกับแฟนแต่หลั่งนอก ไม่ทราบว่าจะท้องไหมคะ ตอนนี้รู้สึกหน่วงๆท้องน้อยมา2วันแล้วด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Fai Hub,

                        หากอยู่ในช่วงการทานยาคุมกำเนิด 7 เม็ดแรก แล้วลืมทานไป 2 เม็ด ก็ให้รีบทานทันทีที่นึกได้ไปก่อน 1 เม็ด (เม็ดของวันที่ลืม) แล้วรีบทานอีก 1 เม็ดตามเวลาเดิมปกติ ซึ่งจะเท่ากับทานไป 2 เม็ดใน 1 วัน ส่วนหลังจากนี้ ก็ให้ทานวันละ 1 เม็ดตามเวลาเดิมปกติต่อไป คือไม่ต้องทาน 2 เม็ดติดต่อกัน 2 วัน

                        แต่นับจากที่เริ่มทานยาคุมอีกครั้ง ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ยาคุมได้ออกฤทธิ์ใหม่ให้เต็มประสิทธิภาพก่อนค่ะ แต่หากได้มีเพศสัมพันธ์ไป ก็ควรทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยค่ะ

                       สำหรับอาการหน่วงท้องน้อย อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดจากการตั้งครรภ์ เช่น อาจเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมกำเนิด มีมดลูกอักเสบ มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีท้องผูก เป็นต้น ซึ่งหากอาการเป็นมาก เป็นต่อเนื่องนาน ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ะ

                        การจะทราบว่าจะมีการตั้งครรภ์หรือไม่ ก็ให้ทานยาคุมจนหมดแผงก่อน หากไม่มีประจำเดือนมา ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ