ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือนวันที่ 8 ม.ค. ครั้งต่อไปต้องฉีดวันไหน

  • สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่8 ม.ค 64ไปฉีดยาคุมแบบ3เดือนมาค่ะ แต่พอดีใบนัดฉีดครั้งทัดไปหา อยากทราบว่าครั้งต่อไปต้อง ไปฉีดอีกทีวันไหนคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ วรรณิสา บุญประเสริฐ,

                          ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือนนั้น ให้ฉีดทุก 12 สัปดาห์ หรือ 84 วัน ดังนั้น หากได้ฉีดไปเมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 กำหนดฉีดครั้งต่อไปก็คือ 2 เม.ย.64 ทั้งนี้ อาจฉีดช้ากว่ากำหนดได้ไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์ คือไม่ควรเกินวันที่ 9 เม.ย.64 ค่ะ