ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 28 เม็ด ลืมกินยาคุมกำเนิดไป 2 วัน วันต่อไปควรกินอย่างไร

 •  Ja Oh
  สมาชิก
  กินนาคุมกำเนิด แบบ 28 เป็น มาตามปกติหลายแผงแล้วค่ะ พอถึงเม็ดที่ 12,13 ลืมกิน แต่มาคิดได้เช้าอีกวัน ซึ่งต้องกินยาเม็ดที่ 14 พอดี รวมเป็น 3 เม็ดที่ต้องกิน แบบนี้ต้องทำยังไงค่ะ
  Ja Oh  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ja Oh

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน 28 วัน มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินอย่างถูกต้อง คือกินทุกวันต่อเนื่องกัน คลาดเคลื่อนวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง

  หากขาดยาไป 2 วันนั้น ควรรับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดล่าสุดที่ลืมกินทันที ซึ่งอาจต้องรับประทานยาคุมกำเนิด 2 เม็ด ภายในวันเดียว โดยไม่ต้องรับประทานยาคุมเม็ดอื่นที่ลืมกินไปก่อนหน้านั้น และให้รับประทานยาคุมกำเนิดเม็ดที่เหลือตามปกติ และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน 7 วัน หรือถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย หากได้มีการกินชดเชยไปแล้ว ประสิทธิภาพยาอาจจะลดลงไปบ้าง แต่โอกาสตั้งครรภ์ก็ยังมีน้อยมากค่ะ