ถามแพทย์

 • ลิ้นสีดำ

 •  Hai'zy Christophe
  สมาชิก
  ลิ้นเป็นสีดำหลักจากติดไบรท์ยกฟันหน้า รู้สึกซากๆลิ้น ผิดปกติไหม จะหายไหมคะเครียดมากเลย
  Hai'zy Christophe  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  อาการลิ้นเป็นสีดำ รู้สึกสากๆที่ลิ้นนั้น อาจจะเกิดจาก การติดเชื้อราที่ลิ้น โรคทางผิวหนังที่ลิ้นเช่นโรคไลเคนพลานัสคือการอักเสบเรื้อรังที่ปากและลิ้น การดูแลสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีพอ ภาวะขาดน้ำ ดื่มแอลกอฮอล์มาก สูบบุหรี่หรือใช้ยาสูบ

  แนะนำว่าถ้าเป็นมาเรื้อรัง แปรงฟันแล้วไม่ออกไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป

  ในเบื้องต้น ให้รับประทานอาหารสุกสะอาด บ้วนปากเบาๆด้วยน้ำสะอาด แปรงฟันได้เบาๆวันละ 2 ครั้ง

  Hai'zy Christophe  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  อาการลิ้นเป็นสีดำ รู้สึกสากๆที่ลิ้นนั้น อาจจะเกิดจาก การติดเชื้อราที่ลิ้น โรคทางผิวหนังที่ลิ้นเช่นโรคไลเคนพลานัสคือการอักเสบเรื้อรังที่ปากและลิ้น การดูแลสุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีพอ ภาวะขาดน้ำ ดื่มแอลกอฮอล์มาก สูบบุหรี่หรือใช้ยาสูบ

  แนะนำว่าถ้าเป็นมาเรื้อรัง แปรงฟันแล้วไม่ออกไป ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป

  ในเบื้องต้น ให้รับประทานอาหารสุกสะอาด บ้วนปากเบาๆด้วยน้ำสะอาด แปรงฟันได้เบาๆวันละ 2 ครั้ง