ถามแพทย์

 • ลำไส้

 •  Pron
  สมาชิก
  ถ้าเราเคยกินใบกระท่อมประมาน 3-4 ใบ มันตกค้างในลำไส้ นานไปจะทำให้เป็นมะเร็งไหมครับ ร่างกายจะขับถ่ายออกมาไหมครับ
  Pron  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89