ถามแพทย์

  • ร้อนใจนอนไม่หลับส่งใหม่พิมผิดบ้างคำ

  • ตรวจAnti-HIVในโรงบาลมีทั้งหมดกี่แบบ ผมไปตรวจHIVมาตอนซักประวัติเขาถามผมว่าเสี่ยงล่าสุดเมื่อไรผมตอบว่า4-5ปีผมกลับมาบ้านคิดไปคิดมาเสี่ยงครั้งล่าสุดแค่2-3เป็นไรป่ะวิธีการตรวจจะเหมือนกันป่ะคับผลจะเหมือนเดิมป่ะคับ
    ใจเย็นเย็น  พญ.นรมน
    แพทย์

    repeat