ถามแพทย์

  • มีอาการจุกคอหอย มีเสมหะ คัดจมูกโดยไม่มีน้ำมูก ควรทำอย่างไร

  • มีอาการจุกทีคอหอย,มีเสมหะ,คัดจะมูกโดยไม่ได้มีน้ำมูก,หายใจลำบากมาก

     สวัสดีค่ะ คุณ เมย์ อดิศร หลีนะ

    อาการคัดจมูก มีเสมหะ อาจเกิดจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไข้หวัด หรืออาจเป็นลักษณะโรคภูมิแพ้ได้ค่ะ

    หากเสมหะข้น หรือสีเขียว บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อ กรณีนี้แนะนำไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ

    แต่หากเสมหะใส สามารถรับประทานยาแก้แพ้หรือยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการ ร่วมกับยาละลายเสมหะ ซึ่งตัวยาสามารถสอบถามจากเภสัชกรที่ร้านยาได้นะคะ