ถามแพทย์

 • เดือน พ.ค. ประจำเดือนหมดวันที่ 22 เดือน ก.ค. ประจำเดือนมาวันที่ 24 เท่ากับมีรอบเดือนกี่วัน ไข่ตกวันไหน

 •  bubuf
  สมาชิก
  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ เป็นคนที่รอบเดือนไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนเดือนต่อไปมักจะมาหลังจากประจำเดือนของเดือนที่แล้วหมดไปประมาณ2วัน เช่นเดือนพ.คประจำเดือนหมดวันที่22 เดือนมิ.ย ประจำเดือนมาวันที่24 แบบนี้มีรอบเดือนกี่วันคะ แล้วไข่จะตกวันที่เท่าไหร่ของประจำเดือนคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ bufbuf,

                        การนับระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือน ให้นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา จนถึงวันแรกที่ประจำเดือนในรอบถัดไปมาค่ะ ไม่ได้นับจากวันที่ประจำเดือนหมด ดังนั้นให้คุณ bufbuf ลองนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาในเดือน มิ.ย. (ไม่ใช่วันที่ 22 มิ.ย.) จนถึงวันที่ 24 ก.ค. ค่ะว่าได้กี่วัน หากอยู่ในช่วง 21-35 วัน ถือว่าปกติดีค่ะ ทั้งนี้ประจำเดือนในแต่ละรอบเดือน ไม่จำเป็นต้องมีระยะห่างที่เท่ากันค่ะ 

                        ส่วนวันที่มีไข่ตกนั้น ตามทฤษฎีแล้ว จะอยู่ในช่วง 14 วันก่อนที่ประจำเดือนจะค่ะ ดังนั้น วันที่มีไข่ตก คือวันที่ 10 ก.ค. ค่ะ