ถามแพทย์

 • รวนอ่านผลct scanให้หน่อยค่ะเสี่ยงเป็นมะเร็งอะไรค่ะ

 • MDCT ANGIOGRAPHY OF THE THORACIC AORTA HISTORY: Check-up and CXR found widening mediastinum. R/O mediastinal mass or aortic aneurysm. TECHNIQUES: Axial helical scan of the whole aorta with 2-mm slice thickness. The scan phases included: plain, CTA and venous FINDINGS: CTA Aorta: No aneurysm or dissection. Aortic branches: No aneurysm or dissection. Periaortic tissues: No periaortic/mediastinal hematoma, pericardial or pleural effusic No contrast extravasation from the aortic lumen. Pulmonary artery: The MPA, RPA and LPA measure 26 mm, 20 mm and 20 mm in diameter, respectively. CHEST g parenchyma: Multiple non-calcified pulmonary nodules at posterior seg (4mm,Im 96/295), lateral segment of RML (4 mm, Im 130/295), infer of LUL (5mm, Im 1571295) and posterior basal segment of LLL 202/295). Central airways: Normal. Pleural cavity: No pneumothorax or effusion. Heart: Borderline heart size. No pericardial effusion. Mediastinum and hila: Multiple lymph node enlargement at right upper and lower paratracheal, prevascular, subaortic and paraaortic regions, measuring up to 4.2x3.4x3.3 cm at right lower paratracheal region. Chest wall and lower neck: Normal visualized thyroid gland. No axillary or supracalvicular lymph node enlargement. Visualized upper abdomen: Unremarkable. Bony structures: No suspicious lytic or blastic lesion. IMPRESSION: - No dissection or aneurysm of thoracic aorta. - Multiple mediastinal lymphadenopathy. Lymphoma should be considered, please correlate with tissue diagnosis and clinical context. DDx included hematologic malignancy, infection and metastasis. Multiple non-calcified pulmonary nodules at RUL, RML, LUL and LLL, size 4-5 mm, indeterminate nature. Noppawan Tawankhuen, M.D. Radiologist
  อ้อนจัง สไปรท์ซ่าส์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณอ้อนจัง สไปรท์ซ่าส์

  จากผลที่แนบเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก น่าจะส่งตรวจเพื่อดูว่ามีการฉีกขาดหรือการโป่งพองของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่บริเวณหน้าอกหรือมีก้อนผิดปกติในทรวงอกหรือไม่ เพราะจากผลเอ็กซเรย์ทรวงอกเบื้องต้นพบว่ามีช่องทรวงอกที่ใหญ่ผิดปกติ

  ผลอ่านนั้น สรุปว่าไม่ได้มีการฉีกขาดหรือการโป่งพองของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่บริเวณหน้าอก พบว่ามีต่อมน้ำเหลืองบริเวณทรวงอกใหญ่ขึ้นหลายตำแหน่ง คิดถึงว่าอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ หรืออาจเกิดจาก มะเร็งเม็ดเลือด การติดเชื้อ หรือเป็น มะเร็งที่ลุกลามมาจากบริเวณอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีก้อนในปอดที่เป็นลักษณะก้อนที่มีแคลเซียมมาเกาะ ที่บริเวณปอดขวาบน ปอดขวากลาง และปอดซ้ายล่าง ขนาดประมาณ 4-5 มิลลิเมตร

  โดยการให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัด อาจจะต้องดูประกอบกับอาการทางคลินิก และการได้ชิ้นเนื้อเช่นชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลืองที่โตผิดปกติไปตรวจร่วมด้วย แนะนำปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้งค่ะ